ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

-เพศชาย-หญิง   อายุ 28 ปี ขึ้นไป

-จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

-มีประสบการณ์หัวหน้างานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

-มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าตัดสินใจ

-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

-มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานในไลน์การผลิตประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต

-อายุ 18 ปีขึ้นไป 

-เพศชาย -หญิง 

-สุขภาพร่างกายแข็งเเรง

-สามารถทำงานเป็นกะได้ 

- ปฎิบัติงาน สำนักงานสาขานครราชสีมา 

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

-ประสบการณ์งานด้านงานควบคุมคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2  ปี

-มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าตัดสินใจ

-มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี

Sale (เจ้าหน้าที่ขาย)

หน้าที่รายละเอียดงาน

-ขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน Flexible Packaging / กระสอบพลาสติก

-ขายสินค้าให้ได้ตรงตามเป้าหมาย

-ติดต่อประสานงานลูกค้า /ซัพพลายเออร์ ฝ่าย และแผนกต่างๆ


ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง  อายุ 25-35 ปี

-การศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้ไปรแกรม SETPortal ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านเลขานุการบริษัท หรือทำงานในบริษัทมหาชน 1-2ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-สามารถใช้ Ms Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC : 650)

-มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ได้เร็ว มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะมีการติดต่อสื่อสาร สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ มีไพวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี


สมัครงานตำแหน่งอื่นๆ


ข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบัน