ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แป้ง ปุ๋ย น้ำตาล เคมีภัณฑ์ น้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการนำไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้ าที่นำไปบรรจุอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมีการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกระสอบพลาสติกสาน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)

เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Flexo คือ ใช้บล๊อกยางผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบได้เป็นงานพิมพ์แบบ 2 มิติ ที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปในตลาดระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งอาจจะมีการเคลือบหรือสวมถุงรองใน (PE) เพื่อป้องกันความชื้นตามคุณลักษณะของสินค้าที่ลูกค้านำไปบรรจุ

กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing)

เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิล์ม แล้วนำมาเคลือบลงบนกระสอบ ได้เป็นงานพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่ให้ภาพเหมือนจริงหรือมีการใช้ Graphic Design ได้ตามความต้องการเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการภาพลักษณ์ทางการตล าดในตลาดระดับบน หรือระดับ Premium

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก ฟิล์ม อลูมิเนียมฟอยด์ แล้วนำมาเคลือบรวมกันเป็นแผ่นและตัดรูปให้ได้ขนาดตามแบบที่ต้องการ ซึ่งจะเน้นไปที่ความสวยงามและลักษณะการบรรจุที่มีรูปแบบเฉพาะของอุตสา หกรรมนั้นๆ เช่น ถุง Nylon ถุง LLDPE และถุงฟอยด์ เป็นต้น

ฉลากสินค้า ฉลากพีวีซี ฉลากฟิล์มหด (Label)

ป้ายฉลากทำจากฟิล์มหรือกระดาษ ใช้สร้างความโดดเด่นให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ หรือสื่อสารข้อความและรายละเอียดถึงผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า คำแนะนำในการใช้งาน วันผลิตและวันหมดอายุ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ และเครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถผลิตเองได้ บางประเภท แต่บางประเภท อาศัยวิธีการซื้อมาขายไปตามกำไรที่เหมาะสม

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร สำหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้จัดสรรพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจอุตสาหกร รมขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 10.787 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ