ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (02) 271-4213-6 · Fax : (02)279-6717

โรงงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เลขที่ 999/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

โทรศัพท์ : (044)335-520-24 · Fax : (044)335-448

info@nep.co.th