โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

Business structure

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

* เดิมชื่อ บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด (NIG)
**เดิมชื่อ บริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (NDC)