ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

ราคาเปิด-ปิด และวอลลุ่มการซื้อขายย้อนหลัง 30 วัน

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

ราคาเปิด-ปิด และวอลลุ่มการซื้อขายย้อนหลัง 30 วัน

Chart แสดงราคาย้อนหลัง

*ข้อมูลอัพเดตทุก 15 นาที