บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กรอกข้อมูลหาเราแล้วเราจะติดต่อกลับหาท่านอย่างเร็วที่สุด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

(02) 271-4213-6

แฟกซ์

(02) 271-4416

โรงงาน

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา
เลขที่ 999/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

โทรศัพท์

(044) 335-522-24

แฟกซ์

(044) 335-448