รวมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

หัวข้อข่าว

ดาวน์โหลด

24 มิถุนายน 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี

รายละเอียด

15 มิถุนายน 2565

ประกาศเรื่องขายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก ครั้งที่ 2 

รายละเอียด

17 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ขายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก

รายละเอียด

23 กุมภาพันธ์ 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

27 มกราคม 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียด

8 มกราคม 2565

เชิญประมูลราคารับซื้อ Waste จากการผลิตกระสอบพลาสติก

รายละเอียด

24 ธันวาคม 2564

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายละเอียด

17 ธันวาคม 2564

เชิญเสนอราคาเช่าเครื่องจักรสำหรับผลิตกระสอบพลาสติก

รายละเอียด

6 ธันวาคม 2564

เชิญเสนอราคาเมล็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายละเอียด

25 พฤศจิกายน 2564

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

28 ตุลาคม 2564

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน ตุลาคม 64

รายละเอียด

26 ตุลาคม 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน พฤศจิกายน 64

รายละเอียด

20 กันยายน 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน ตุลาคม 64

รายละเอียด

30 สิงหาคม 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน กันยายน 64

รายละเอียด

5 สิงหาคม 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน สิงหาคม 64

รายละเอียด