รวมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

หัวข้อข่าว

ดาวน์โหลด

27 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการประมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งาน

ครั้งที่ 2

รายละเอียด

7 มีนาคม 2567

ประกาศประมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ ยาพาหนะ และวัตถุดิบไม่ได้ใช้งานครั้งที่ 2

รายละเอียด

1 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการประมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ ยาพาหนะ และวัตถุดิบไม่ได้ใช้งาน

รายละเอียด

19 มกราคม 2567

แจ้งประกาศเปิดประมูลขายเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่ไม่ได้ใช้งาน

รายละเอียด

8 มกราคม 2567

แจ้งประกาศหาผู้สนใจประมูล Waste

รายละเอียด

24 ตุลาคม 2566

แจ้งประกาศขายรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน

รายละเอียด

7 กรกฎาคม 2566

แจ้งเปิดประมูลราคารับซื้อ Waste จากการผลิตถุงบรรจุภัณฑ์

รายละเอียด

28 เมษายน 2566

ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

เอกสารแนบ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

เอกสารแนบ ใบรับรองคุณสมบัติตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

09 มกราคม 2566

เชิญประมูลราคารับซื้อ Waste

รายละเอียด

23 ธันวาคม 2565

ประกาศเรื่องขายรถยนต์

รายละเอียด

16 พฤศจิกายน 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด

15 สิงหาคม 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี

รายละเอียด

4 กรกฎาคม 2565

เชิญประมูลราคารับซื้อ Waste

รายละเอียด

24 มิถุนายน 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี

รายละเอียด

15 มิถุนายน 2565

ประกาศเรื่องขายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก ครั้งที่ 2 

รายละเอียด

17 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ขายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก

รายละเอียด

23 กุมภาพันธ์ 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

27 มกราคม 2565

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียด

8 มกราคม 2565

เชิญประมูลราคารับซื้อ Waste จากการผลิตกระสอบพลาสติก

รายละเอียด

24 ธันวาคม 2564

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายละเอียด

17 ธันวาคม 2564

เชิญเสนอราคาเช่าเครื่องจักรสำหรับผลิตกระสอบพลาสติก

รายละเอียด

6 ธันวาคม 2564

เชิญเสนอราคาเมล็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายละเอียด

25 พฤศจิกายน 2564

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

28 ตุลาคม 2564

เชิญประมูลราคากระสอบบี ประจำเดือน ตุลาคม 64

รายละเอียด

26 ตุลาคม 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน พฤศจิกายน 64

รายละเอียด

20 กันยายน 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน ตุลาคม 64

รายละเอียด

30 สิงหาคม 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน กันยายน 64

รายละเอียด

5 สิงหาคม 2564

เชิญเสนอราคาเม็ดเคลือบพลาสติก ประจำเดือน สิงหาคม 64

รายละเอียด