ประกาศผู้ชนะการประมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งาน ครั้งที่ 2