ประเภทผลิตภัณฑ์: กระสอบพลาสติก
ประเภทกระสอบ: ไม่เคลือบ/เคลือบ
รูปแบบกระสอบ: ทอกลม/ทอผ่า
สีกระสอบ: ขาว/ใส/หลากสี
ขนาดกระสอบ (นิ้ว): 12-30
หมายเหตุ: ขนาดบรรจุขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของวัตถุดิบหรือสินค้าที่นำไปบรรจุลงในกระสอบ
ขนาดบรรจุ (กิโลกรัม): 5-70
เหมาะกับสินค้าปรเภท: ข้าวสาร แป้ง น้ำตาลทราย น้ำแข็ง อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเคมี