ผลิตภัณฑ์ประเภทกระสอบ

ประเภทกระสอบ

กระสอบพลาสติก

กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)

กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing)

ช่องทางติดต่อ

ประเภทผลิตภัณฑ์: กระสอบพลาสติก
ประเภทกระสอบ: ไม่เคลือบ/เคลือบ
รูปแบบกระสอบ: ทอกลม/ทอผ่า
สีกระสอบ: ขาว/ใส/หลากสี
ขนาดกระสอบ (นิ้ว): 12-30
หมายเหตุ: ขนาดบรรจุขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของวัตถุดิบหรือสินค้าที่นำไปบรรจุลงในกระสอบ
ขนาดบรรจุ (กิโลกรัม): 5-70
เหมาะกับสินค้าปรเภท: ข้าวสาร แป้ง น้ำตาลทราย น้ำแข็ง อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเคมี 

ชื่อผลิตภัณฑ์: กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)
ประเภทกระสอบ: ไม่เคลือบ/เคลือบ
รูปแบบกระสอบ: ทอกลม/ทอผ่า
สีกระสอบ: ขาว/ใส/หลากสี
จำนวนสีพิมพ์: 1-12
ขนาดสินค้า (นิ้ว): 12-30
ขนาดบรรจุ (กิโลกรัม): 5-70
หมายเหตุ: ขนาดบรรจุขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของวัตถุดิบหรือสินค้าที่นำไปบรรจุลงในกระสอบ
เหมาะกับสินค้าประเภท: ข้าวสาร แป้ง น้ำตาลทราย น้ำแข็ง อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing)
รูปแบบกระสอบ: ทอกลม/ทอผ่า
สีกระสอบ: ขาว/ใส/หลากสี
จำนวนสีพิมพ์: 1-12
ขนาดสินค้า (นิ้ว): 12-30
ขนาดบรรจุ (กิโลกรัม): 5-70
หมายเหตุ: ขนาดบรรจุขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของวัตถุดิบหรือสินค้าที่นำไปบรรจุลงในกระสอบ
เหมาะกับสินค้าประเภท: ข้าวสาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย

Option

รายละเอียด

  • พับข้าง (จับจีบ)
  • เย็บเยื้อง (บิดข้าง)
  • เย็บวนรอบปาก
  • สวมถุงรองใน
  • หูหิ้ว (หูหิ้วผ้า, หูหิ้วพลาสติก หรือเจาะหูหิ้ว )