ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

จำนวนที่เปิดรับ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

1

12/05/64

ดูรายละเอียด

Sales (เจ้าหน้าที่ขาย)

3

10/05/64

ดูรายละเอียด

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

1

06/05/64

ดูรายละเอียด

พนักงานฝ่ายผลิต

11

31/03/64

ดูรายละเอียด

หัวหน้าฝ่ายผลิต

1

31/03/64

ดูรายละเอียด