หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานด้านงานควบคุมคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2  ปี
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาและกล้าตัดสินใจ
  • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx