Sale (เจ้าหน้าที่ขาย)

หน้าที่รายละเอียดงาน

  • ขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน Flexible Packaging / กระสอบพลาสติก
  • ขายสินค้าให้ได้ตรงตามเป้าหมาย
  • ติดต่อประสานงานลูกค้า /ซัพพลายเออร์ ฝ่าย และแผนกต่างๆ

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx