show news

เชิญประมูลราคารับซื้อ Waste

หากมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุรศักดิ์ พ้องงูเหลือม หัวหน้าแผนกจัดซื้อ  044-335 520-24 ต่อ 135 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเรื่องขายรถยนต์

สามารถดูรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ หากมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุรศักดิ์ พ้องงูเหลือม หัวหน้าแผนกจัดซื้อ  044-335 520-24 ต่อ 135   ดาวน์โหลดเอกสาร